جلوگیری از معالجه یک زندانی، اقدامی جنایتکارانه و مصداق شکنجه در حق او و خانواده اش می باشد. ما خواهان انتقال فوری آرش صادقی به بیمارستان و آزادی او هستیم.

۱۳۹۶ مرداد ۵, پنجشنبه

آخرین خبر از وضعیت آرش صادقی

برای این آرش را به بیمارستان نمی بریم. چون آنجا مرکز ضد انقلاب می شود! 


گفتگو با یکی از اعضای خانواده آرش صادقی 

بنا به گفته یکی از اعضای خانواده آرش صادقی، او در وضعیت خطرناکی قرار دارد. آرش در خوردن غذا دچار مشکل جدی است، نمیتواند غذا را ببلعد و فقط قادر به نوشیدن مایعات می باشد. مسئولین زندان هر بار به وکیل او می گویند که خانواده اش میتوانند از  بیمارستان برای او قرار بگیرند ولی هر بار که قرار گرفته می شود از رفتن آرش  برای درمان جلوگیری می کنند. به گفته این عضو خانواده، بیش از ده بار قرار گرفته اند ولی به واسطه ممانعت از انتقال آرش باطل شده است. مسئولین زندان گفته اند : "  برای این آرش را به بیمارستان نمی بریم چون آنجا مرکز ضد انقلاب می شود! و همه به دیدن او خواهند آمد! " . 
خانواده آرش صادقی از هر طریق کار او را دنبال میکنند ولی به نتیجه ای نمی رسد و کسی به آنها پاسخ نمی دهد. آنها میگویند فکر نکنید اینگونه کمپین ها و امضاها تاثیرگذار نیست. هر اعتراضی در تغییر وضعیت آرش نقش دارد. شرایط جسمی آرش در حال حاضر هم بحد کافی خطرناک و غیرقابل بازگشت می باشد اگر اقدام فوری صورت نگیرد خطر مرگ او را تهدید میکند. 

عکس بالا را  مارک نیلسن نقاش امریکایی با الهام از  آخرین عکس #آرش_صادقی  کشیده است. او آرش را نمی شناسد ولی با دیدن عکس او تحت تاثیر قرار گرفته است. آیا خط مرگ در چهره آرش، دیگران را هم به اعتراض وا خواهد داشت؟ در انتهای سکوت ما مرگ آرش را رقم خواهند زد. به هر شکل ممکن اعتراض کنیم!

عاطفه اقبال – 27 ژوئیه 2017

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

کمپین برای آرش صادقی